605 829 877
Willa Perła Bałtyku w Jastarni
Willa Perła Bałtyku w Jastarni

Zapraszamy na wczasy

ul.Mickiewicza 50 84-140 Jastarnia

Regulamin

        Pragnąc zapewnić wszystkim gościom przyjazne warunki wypoczynku prosimy o dostosowanie się do naszego regulaminu.

§ 1

 1. Pobyt w Perle Bałtyku rozpoczyna się o godz. 16.00 w dniu przyjazdu i trwa do godz. 10.00 w dniu wyjazdu.

 2. Poza sezonem letnim możliwe jest późniejsze opuszczenie pokoju lub wcześniejsze zakwaterowanie po uprzednim ustaleniu z właścicielem.

 3. Na terenie obiektu obowiązuje CISZA NOCNA od godz. 22:00 do godz. 6:00.

   

§ 2

 1. Właściciel może odmówić świadczenia usługi osobom, które zakłócają spokój innym gościom poprzez głośne odtwarzanie muzyki lub inne niestosowne zachowanie. 

 2. W pokoju mogą przebywać tylko osoby, które opłaciły pobyt.

 3. Wprowadzenie osób trzecich na teren obiektu musi być uprzednio zgłoszone do właściciela.

 4. W całym domu obowiązuje  ZAKAZ PALENIA, ZAKAZ SMAŻENIA RYB. Nieprzestrzeganie ZAKAZU wiąże się z obciążeniem Wynajmującego kosztem 500 zł. Papierosy można palić na podwórzu w wyznaczonych miejscach.


§ 3

 1. Wszelkie usterki wynikłe w trakcie użytkowania pokoju prosimy zgłaszać na bieżąco właścicielowi. 

 2. Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju szkody powstałe z ich winy, a które nie zostały wcześniej zgłoszone właścicielom. 

 3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokoju wartościowe przedmioty.

   

§ 4

 1. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu lub zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych

 2. Formalności związane z meldunkiem i opłatą za pobyt dokonuje się w dniu przyjazdu. 

 3. Płatność można zrealizować na miejscu gotówką, lub przelewem  przed planowanym przyjazdem.

 4. W przypadku zgubienia klucza goście ponoszą opłatę w wysokości 100 zł

 5. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, dostępu do Internetu.

 6. PARKING BEZPŁATNY, NIE JEST STRZEŻONY. 7. POLITYKA PRYWATNOŚCI ? PROCEDURA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych jest:
  Pokoje Gościnne Perła Bałtyku
  ul. Adama Mickiewicza 50
  84-140 Jastarnia
  tel. 605 829 877, e-mail: kontakt@perlabaltyku.pl

 2. Celem przetwarzania jest:
  a. Zapewnienie bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie ośrodka w trakcie pobytu. 
  b. Wywiązywanie się z obowiązku opłaty miejscowej zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Jastarni.

 3. Dane przetwarzane są na podstawie art. 6, pkt 1 litera a, b, c, d oraz f (prawnie uzasadniony interes administratora: zapewnienie bezpieczeństwa mienia należącego do administratora).

 4. Dane przetwarzane będą przez okres 12 miesięcy.

 5. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do: 
  a. Dostępu do swoich danych, które przetwarza administrator.
  b. Sprostowania danych przetwarzanych przez administratora.
  c. Żądania usunięcia danych jeżeli przepisy szczególnie nie mówią inaczej.
  d. Zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzaniu danych.

 6. Odbiorcami danych osobowych są:
  a. UM w Jastarni w celu uiszczenia opłaty miejscowej.
  b. Bank, w którym konto posiada administrator w celu zaksięgowania wpłat dokonywanych na konto.

 7. Dane nie będą przekazywane do państw trzecich poza UE lub organizacji międzynarodowej.

 8. Dane nie będą wykorzystywane do celów marketingowych.

Życzymy udanego pobytu!